ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι πολύ ικανοποιημένη που συνεργάζεται με τις παρακάτω εταιρείες και τις συστήνει για τις κατασκευαστικές σας ανάγκες:

Υδραυλικός

Κατασκευατής σκεπών

Ισολογισμός