Ε: Ποιές άδειες χρειάζονται για μια οικοδομική κατασκευή?

A: Η υπηρεσία ελέγχου του κτιρίου, η υπηρεσία για το σχεδιασμό και την οριοθέτηση, ή στην κοινότητά σας, θα μπορείτε να πάρετε μια λίστα με τις άδειες και τις επιθεωρήσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τον καθορισμό ζωνών κωδικών για την κατασκευή νέων οικοδομών ή την αναδιαμόρφωση παλαιών.

 

Ε: Μπορώ να κάνω κάποιες αλλαγές αφού έχει ξεκινήσει η δουλειά?

A: Εξαρτάται από το είδος της αλλαγής και σε ποιό σημείο του έργου τη ζητάτε, αλλά συνήθως, μπορείτε να το κάνετε. Σημειώστε ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος σας.

Ισολογισμός