Σεμινάριο Ασφαλών Κατασκευών

Καταχώρηση 2011/10/06

Η εταιρία %companyName%% σας προσκαλεί στο σεμινάριο Ασφάλεια των Κατασκευαστικών Έργων.Η εργασία στον κλάδο των κατασκευών μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ επικίνδυνη. Το σεμινάριο αυτό είναι μια ευκαιρία για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευών και τι μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιείσετε τους κινδύνους και τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.

Ανακοίνωση εταιρικής σχέσης

Καταχώρηση 2011/10/06

Σήμερα, ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και Συνεργάτες ανακοίνωσε από κοινού την υπογραφή της σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης της μετοχής. Σκοπεύουμε να εργαστούμε από κοινού για την αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο.

Ισολογισμός